2010/Aug/19

ปีสี่

ปีแก่

senior

------------------

หลากหลายความรู้สึก ผสมปนเปกันไป

สุข เศร้า เหงา คละคลุ้ง ไปตามวันเวลา

เวลา นักศึกษาที่ยังเหลือ รู้สึกว่ามันยังมีสิ่งต่างๆที่ยังไม่ได้ทำอยู่มากมาย

จะไปเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาก็ใช่เรื่อง

แต่เวลาที่ยังเหลืออยู่ น่าจะทำสิ่งที่มีความสุข ทำตามใจตัวเองให้มากๆดีกว่า

 

 

ใจหาย หากจะคิดว่าต้องจากถิ่นที่เคยอาศัยมาเกือบจะสี่ปี

รัก มาก มอชอ,,,